Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de secretar general al comunei Bunesti

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de secretar general al comunei Bunesti, judetul Valcea

Având în vedere prevederile art. 62, alin.3 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificarile și completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale interviului :

Nr.
crt.
Numele și prenumele
candidatului
Funcția publică
pe care
candideaza
Punctajul
probei interviu
Rezultatul
probei interviu
1. Constantinescu Emilia
Ioana
Secretar general 97 puncte ADMIS

 

  • Candidații nemulțumiti de rezultatele obtinute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare care se depune la locul desfașurării concursului, respectiv la secretarul comisiei de solutionare a contestațiilor, dna. Radu Mariana, secretar general al comunei Bunești, județul Vâlcea
  • Afișat astazi, 11.01.2021 ora 15:00 la sediul Primăriei Bunești, județul Vâlcea și pe pagina de internet a institutiei.