Rezultatul probei scrise La concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registrul Agricol

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Primăria comunei Buneşti, judeţul Vâlcea din data de 08 noiembrie 2021

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pe care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. MIHAIU ALEXANDRU-CONSTANTIN consilier, clasa I, grad profesional debutant 64,75 puncte ADMIS

Afişat astăzi 08 noiembrie 2021 ora 12,15 la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea şi pe pagina de internet a instituţiei.Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 08.11.2021, ora 12,30 la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea, sau conform art.56, alin.3 din HGnr.61 1/2008 cu modificările şi completările ulterioare;